Rescue Tails and Tales

vzw Dagboek van een asielhond

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

VZW
DAGBOEK VAN EEN ASIELHOND 2.0 - VZW Hoe plannen we [...]

vzw Dagboek van een asielhond

Sinds 11 oktober 2020 is Dagboek van een asielhond officieel een vzw, met als doelstelling over een eigen infrastructuur beschikken en op die manier een veilige haven creëren voor de meest kwetsbare honden in onze samenleving én in onze asielen.

Hierbij wil onze vzw volgende honden overnemen van andere erkende organisaties:

– honden die ziek, gewond of palliatief zijn;
– oude(re) honden;
– honden die het mentaal of fysiek moeilijk hebben in een traditioneel asiel.

Project Dagboek van een asielhond

Het project Dagboek van een asielhond ontstond op 14 februari 2015. Ik riep het in het leven om moeilijk herplaatsbare asielhonden een verhoogde kans op adoptie te bieden. Met succes! Voor asielen verspreid over Vlaanderen droeg ik mijn steentje bij voor de herplaatsing van de honden die in het dagboek de revue passeerden, meer bepaald langzitters, senioren, “moeilijke” rassen, duo’s, honden met een fysieke beperking, medische problemen of gedragsstoornissen, én ex-broodfok- of ex-labohonden.

Ontdek meer!

Project
DAGBOEK VAN EEN ASIELHOND 1.0 - PROJECT De ingrediënten voor [...]
Ter adoptie
PROJECT DAGBOEK VAN EEN ASIELHOND - HONDEN TER ADOPTIE Volgende honden staan [...]
Geadopteerd
PROJECT DAGBOEK VAN EEN ASIELHOND - GEADOPTEERDE HONDEN Volgende honden schitterden een [...]