Rescue Tails and Tales

vzw Dagboek van een asielhond

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom?

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

vzw Dagboek van een asielhond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Algemeen

vzw Dagboek van een asielhond is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dat via: dagboekvaneenasielhond@gmail.com.

Cookies

Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat zijn en wordt voornamelijk gebruikt om de website correct te laten werken. De informatie identificeert u normaal gesproken niet direct, maar kan u een beter op uw voorkeuren toegesneden surfervaring geven. Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u er voor kiezen sommige soorten cookies te blokkeren. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid: https://dagboekvaneenasielhond.be/cookie-policy-eu/

Media

De foto’s op de website zijn eigendom van de vermelde fotografen, die we met hun toestemming mogen gebruiken op onze sociale media en website. Hergebruik voor andere doeleinden dan promoten van de honden die ter adoptie staan is niet toegestaan.

Contactformulieren

Het contactformulier is bestemd voor asielverantwoordelijken die een aanvraag indienen voor een asielhond, opdat deze hond kan opgenomen worden binnen de activiteiten van vzw Dagboek van een asielhond.

We verwerken de persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Nieuwsbrief

vzw Dagboek van een asielhond verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van onze nieuwsbrief. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Commentaren

Commentaren op de website staan uitgeschakeld. Er worden dus geen persoonsgegevens in het kader van commentaren verzameld. Volgers zijn uiteraard verantwoordelijk voor de eigen commentaren op onze sociale media.

Opgenomen inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Embedded content van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, gebruik maken van cookies, aanvullende tracking door derden en uw interactie met die embedded content monitoren, inclusief het traceren van uw interactie met de embedded content als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

Bewaartermijn

vzw Dagboek van een asielhond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe beschermen we deze data?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden volgende maatregelen genomen:

– De bestanden en software waarin je gegevens worden bewaard, zijn beveiligd met een paswoord.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Alle info vind je op: https://www.privacycommissie.be.

Wijziging privacy policy

vzw Dagboek van een asielhond kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.