Rescue Tails and Tales

vzw Dagboek van een asielhond

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Gebruik van de website

Inhoud

vzw Dagboek van een asielhond besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan vzw Dagboek van een asielhond niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer vzw Dagboek van een asielhond gewaarschuwd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal vzw Dagboek van een asielhond onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is vzw Dagboek van een asielhond niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. vzw Dagboek van een asielhond kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht © vzw Dagboek van een asielhond

vzw Dagboek van een asielhond geeft de bezoeker van de site de toelating om de opgenomen gegevens te delen op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Varia

Ieder geschil met betrekking tot de site van vzw Dagboek van een asielhond valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

Vragen

Neem contact op met ons: info@dagboekvaneenasielhond.be